Top
m

Báo cáo số 19: SẢN PHẨM BÊ TÔNG CỐT SỢI BUNDREX - KOSTEEL
Đối tác: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
Đơn vị báo cáo: Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Liên Việt được Chủ trì báo cáo bởi Tiến sĩ Đinh Thế Hưng và Mr An - Hãng Kosteel Hàn Quốc
Thời gian báo cáo: 8h15 - 1-h00, ngày 23-04-2021 tại Văn phòng HÒA BÌNH
Thành phần tham gia: 04 Phó Tổng giám đốc gồm Anh Hưng, Anh Nhật, Anh Thọ và Anh Thanh cùng Quý anh chị em Chủ chốt Tất cả các phòng ban của Tập đoàn Hòa Bình và Liên Việt Bundrex Fiber Team, Hãng Kosteel Hàn Quốc. Đây là báo cáo hoành tráng và lớn nhất trong số hơn 19 báo cáo đã diễn ra với hơn 50 - 60 thành viên tham gia.