Top
m

Quy Mô Công Ty

QUY MÔ CÔNG TY TNHH TKXD LIÊN VIỆT NHƯ SAU:

 

+ Team kiến trúc: 18 nhân sự trong đó có 1 chủ nhiệm và 2 chủ trì thiết kế;


+ Team kết cấu: 26 nhân sự, 1 Phó giáo sư chuyên gia cấp cao, 3 tiến sĩ, 2 thạc sĩ và 20 kỹ sư;


+ Team MEP: Có 3 team MEP và mỗi team hơn 12 nhân sự thiết kế, chủ tri các bộ môn;


+ Team Dự toán: 02 chủ trì và 6 kỹ sư kinh tế xây dựng;


+ Team Biện pháp thi công: 05 kỹ sư và chủ trì.