Top

LIEN VIET CONSTRUCTION DESIGN CO.,LTD

Trụ sở chính: 187/7 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q 1, Tp.HCM
Văn phòng: 2&4F, 65 Lê Trung Nghĩa, P 12, Q Tân Bình, Tp.HCM
Tel/Fax: (08) 62 939 246
Email: design@lienvietcons.vn

Liên hệ