Top
m

Báo cáo số 18: SẢN PHẨM BÊ TÔNG CỐT SỢI BUNDREX - KOSTEEL
Đối tác: Tổng thầu Xây dựng, D&B Newtecons
Đơn vị báo cáo: Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Liên Việt được Chủ trì báo cáo bởi Tiến sĩ Đinh Thế Hưng
Thời gian báo cáo: 9h30 - 12h00, ngày 10-04-2021 tại Văn phòng NEWTECONS 
Thành phần: Các phòng ban Kỹ thuật của Newtecons và Liên Việt Bundrex Fiber Team