Top
m

Báo cáo số 17: SẢN PHẨM BÊ TÔNG CỐT SỢI BUNDREX - KOSTEEL
Đối tác: Tổng thầu Tư vấn, Tư vấn giám sát và Quản lý dự án Công nghiệp & Dân dụng ICIC
Đơn vị báo cáo: Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Liên Việt được Chủ trì báo cáo bởi Tiến sĩ Đinh Thế Hưng
Thời gian báo cáo: 10h00 - 12h00, ngày 06-04-2021 tại Văn phòng ICIC
Thành phần: Phòng thiết kế ICIC, Anh Doãn - GĐTK, Chị Thư TPTK và Liên Việt Bundrex Fiber Team