Top
m

ThS. Nguyễn Thành Trung

Ngày sinh:
email:
Điện thoại: 0
Địa chỉ:

Giảng viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng Công Nghệ Tp. HCM. Thiết kế chinh và Chủ trì thiết kế biện pháp thi công, tóm tắt lý lịch chuyên gia:

- Năm 2010: Tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM.

- Năm 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ nền móng Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM.

- Từ năm 2012 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH TK XD Liên Việt, vị trí Thiết kế chính và Chủ trì thiết kế biện pháp thi công.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Mô phỏng phần tử hữu hạn các vấn đề địa kỹ thuật: nền móng nhà cao tầng, hố đào sâu...